Jak je důležitá léčba 3. linie mCRC v rámci léčebného kontinua z pohledu celkového přežití pacientů? - OnkoTV

Jak je důležitá léčba 3. linie mCRC v rámci léčebného kontinua z pohledu celkového přežití pacientů?