První klinická zkušenost - Pacient s metastatickým karcinomem žaludku, léčený ve 3. linii trifluridin/tipiracilem - OnkoTV

První klinická zkušenost – Pacient s metastatickým karcinomem žaludku, léčený ve 3. linii trifluridin/tipiracilem