Rozhovor - Současné postavení cetuximabu v léčbě rekurentního a/nebo metastatického spinocelulárního karcinomu hlavy a krku - OnkoTV

Rozhovor – Současné postavení cetuximabu v léčbě rekurentního a/nebo metastatického spinocelulárního karcinomu hlavy a krku